Autoverkstaden

Karlshamn

Kontakt

Försäljning

Daniel Carlsson Säljare/Försäljningschef
Per Eriksson Försäljningschef
Rolf Magnusson Säljare/Företagssäljare
Tom Haraldsson Säljare/Företagssäljare

Verkstad

Mattias Sjöman Servicemarknadschef
Jim Hermansson Servicerådgivare/Skador
Roger Johansson Servicerådgivare
Tony Nilsson Reservdelsansvarig
Jörgen Thuresson Reservdelsrådgivare

Kundmottagning

Christian Heinvall Marknadsansvarig
Oskar Hermansen Ekonomichef