Autoverkstaden

Karlshamn

Service och tjänster

Originalutbytesdelar

Som ny. Till lägre pris.

* Renoveringsprogrammet består av fabriksrenoverade och renoverade delar:

Fabriksrenoverade delar tillverkas av begagnade komponenter i en process som inbegriper demontering, genomgång, rengöring, uppdatering av programvara och utbyte av delar efter behov, testning och återmontering (exempelvis motorer).
Renoverade delar är begagnade delar som inspekteras, rengörs, testas och återförpackas (exempelvis instrumentpaneler).