Autoverkstaden

Tingsryd

Kontakt

Car Sales

Car Service

Jonas Carlsson Service- och reservdelsrådgivare
Marcus Sjöman Servicerådgivare
Andreas Stålered Reservdelsrådgivare
Mattias Sjöman Servicemarknadschef

Kundmottagning

Jennifer Carlsson Personal- och Marknadsansvarig
Oskar Hermansen Ekonomichef